สถานที่ท่องเที่ยว
ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4281/ตลาดห้วยโก๋น.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านห้วยโก๋น  ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130

เบอร์โทร : 0 5452 1127

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
น่าน
หมวดหมู่ : ตลาดท้องถิ่น

สมัยก่อนด่านชายแดนบ้านห้วยโก๋นนั้นค่อนข้างเงียบเชียบและนาน ๆ ครั้ง จึงจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาแต่พอมาระยะหลังเมื่อสัมพันธ์ไทย-ลาวเดินหน้าสู่การเปิดเป็นด่านชายแดนสากลที่ให้ผู้คนข้ามผ่านไปมาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นคนไทยจึงมีโอกาสไปสัมผัสความบริสุทธิ์ของเมืองน้ำเงิน สปป.ลาว บางครั้งขบวนคาราวานก็ใช้เส้นทางนี้มุ่งหน้าสู่หลวงพระบางกันอีกด้วย นอกจากนี้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงพ่อค้าแม่ขายจากหลายที่หลายถิ่นจะพากันมาขายของแบกะดิน กลายเป็นตลาดชนบทที่น่ารัก ซึ่งมีสินค้าละลานตามากมาย โดยส่วนใหญ่นั้น ได้แก่ ผ้าทอลายน้ำไหลฝีมือไทยลื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค และของป่าต่าง ๆ อาทิ ลูกต๋าว หรือ ลูกตาว

เที่ยวฝั่งลาว ต้องทำอย่างไร

·       ใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หนังสือนี้ใช้ผ่านแดนได้เพียงครั้งเดียว อนุญาตให้พำนักได้เพียงครั้งเดียวให้อยู่ในพื้นที่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ไม่เกิน 3 วัน

·       เตรียมแบบฟอร์มพร้อมค่าธรรมเนียม 30 บาท สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ทำหนังสือผ่านแดน เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ให้มีชื่อร่วมอยู่ในหนังสือผ่านแดน นี้ได้ด้วยโดยใช้หลักฐาน คือ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป จากนั้นไปดำเนินการได้ ที่ด่านชายแดนห้วยโก๋นหรือที่ศาลากลางจังหวัดน่าน ทุกวันในเวลาราชการ

·       ระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนที่ด่านไทย ค่าผ่านแดน 10 บาทต่อคน ค่ายานพาหนะ 4 ล้อ ขึ้นไป คันละ 50 บาท คู่มือจดทะเบียนหรือหนังสือมอบอำนาจกรณีรถยืมหรือรถเช่า

·       ระเบียบและค่าธรรมเนียมผ่านแดนที่ด่านลาว ค่าแบบฟอร์มและค่าธรรมเนียม 60 บาท ค่ายานพาหนะ 4 ล้อขึ้นไป เข้า สปป.ลาว คันละ 250 บาท และต้องทำประกันภัยรถกับ สปป.ลาว

·       สามารถข้ามแดนไปเที่ยว สปป.ลาว ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ออกจากตัวอำเภอเมืองน่าน ใช้ถนนสุริยพงษ์ ไปต่อเข้าถนนหมายเลข 101 ราว 133 กิโลเมตร จะมีทางแยกป้ายบอกทางไปตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น เข้าไปอีกราว 6 กิโลเมตร ถึงจุดหมายปลายทาง รวมระยะทางประมาณ 139 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :