สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกทีลอซู (ปิดชั่วคราว 23 ก.ค. 61 เป็นต้นไป)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/1188/Tak-00014446_1.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เบอร์โทร : 055 577 318, 055 500 920

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ตาก
หมวดหมู่ : น้ำตก

น้ำตกทีลอซู (Thi Lor Su Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุด (Waterfalls in Thailand) ของประเทศไทย น้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสูงถึง 300 เมตร และกว้างราว 500 เมตร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สายน้ำตกนั้นเกิดจากลำน้ำห้วยกล้อท้อที่ไหลผ่านหน้าผาสูงชันลดหลั่นเป็นชั้นๆ เกิดเสียงดังกึกก้องท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง (Thi Lor Su travel)

น้ำตกทีลอจ่อ เป็นน้ำตกหินปูนที่ไหลจากลำธารลงสู่แม่น้ำ

น้ำตกสายรุ้ง ต้องล่องเรือเพื่อไปชมเท่านั้น หากช่วงเวลาเหมาะสม นักท่องเที่ยวจะเห็นรุ้งกินน้ำซึ่งเกิดจากแสงที่ตกกระทบกับละลองน้ำของสายน้ำตก

น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกที่มีจำนวนชั้นมากถึง 97 ชั้น 

น้ำตกทีลอเล  ตั้งอยู่ในเขตผืนป่าตอนบนของลำน้ำแม่กลอง บริเวณรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

ดอยหัวหมด  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอก

ถ้ำตะโค๊ะบิ  เป็นถ้ำขนาดใหญ่

 

กิจกรรมท่องเที่ยว

ล่องเรือยางชมน้ำตก สมัยก่อนเป็นการล่องแพ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเรือยางแทน ชมถ้ำ ชมทะเลหมอก

 

**ข้อแนะนำ

ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกสวยงามที่สุด แต่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจะปิดเส้นทางเดินรถยนต์ เนื่องจากการสัญจรลำบาก และยังเป็นการพักฟื้นผืนป่าให้สัตว์ออกหากินและขยายพันธุ์โดยไม่ถูกรบกวน

หากมีความประสงค์จะไปน้ำตกทีลอซูในช่วงนี้ ควรติดต่อบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ เพราะมีเพียง 2 เส้นทางสำหรับการเข้าไปเท่านั้น

-ล่องเรือยางจากท่าทราย อำเภออุ้มผาง ไปตามลำน้ำแม่กลองใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

-เดินเท้าตามเส้นทางรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง และการเดินทางเข้าไปในช่วงนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง

 

ข้อมูลการเดินทาง

โดยรถยนต์

เส้นทางรถยนต์นั้นให้ใช้เส้นทาง อุ้มผาง-แม่กลองใหม่ แม่จัน ถึงกม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์ อุ้มผางอีกประมาณ 26 กม. ทางช่วงนี้เป็นทางลำลอง จะต้องใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น และในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ หรืออาจติดต่อ บริษัททัวร์ในการจัดล่องแพใน อ.อุ้มผาง ซึ่งมักจะรวมโปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซูอยู่ด้วย

***ปิด 23 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

เส้นทางรถยนต์นั้นให้ใช้เส้นทาง อุ้มผาง-แม่กลองใหม่ แม่จัน ถึงกม.ที่ 20 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์ อุ้มผางอีกประมาณ 26 กม. ทางช่วงนี้เป็นทางลำลอง จะต้องใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น และในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ หรืออาจติดต่อ บริษัททัวร์ในการจัดล่องแพในอ.อุ้มผาง ซึ่งมักจะรวมโปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซูอยู่ด้วย

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :