สถานที่ท่องเที่ยว
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4054/บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ_1437029862.JPG
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เบอร์โทร : -

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ภูเขาไฟโบราณที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีความสำคัญต่อเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยนั้น จะต้องมีการตักน้ำจากบ่อนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุนั่นเอง อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง ดอยขะม้อแห่งนี้เป็นภูเขาไฟโบราณ มีรูปทรงสัณฐานคล้ายฝาชี  บนยอดเขามีปล่องภูเขาไฟกว้าง 3 เมตร ลึก 6 เมตร ซึ่งเบื้องล่างนั้นคือบ่อน้ำที่มีน้ำตลอดปี และเชื่อกันว่าคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ห้ามผู้หญิงตักเด็ดขาด การเดินขึ้นไปชมบ่อน้ำแห่งนี้ต้องขึ้นบันไดถึง 1,749 ขั้นเลยทีเดียว
 
ที่ตั้ง : ตำบลมะเขือแจ้ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1147 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
 

10 วัดห้ามพลาดเมื่อมาลำพูน

ร้านอาหารต้องลองของลำพูน

ร้านเก๋ๆนั่งชิวในลำพูน

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ตำบลมะเขือแจ้ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 1147 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่หลังนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :