สถานที่ท่องเที่ยว
บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/6580/_DSF3551บ้านท่านขุน_1436342920.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 512 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอร์โทร : +66 7534 6515-6

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 20.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
นครศรีธรรมราช
หมวดหมู่ : บ้านโบราณ

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารย์ เรือนปั้นหยายกพื้น หลังคาสูง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๕ โดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น "ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์" นายอำเภอเมืองกลาย  ภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิท ตรีสัตยพันธุ์ (หลาน) เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยา และได้ปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙
และต่อมา ปีพ.ศ. ๒๔๒๖ นายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของตระกูลตรีสัตยพันธุ์ ได้ซื้อบ้านและที่ดินแปลงนี้มาดำเนินการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัด พร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสนใจอย่างแท้จริง
 
 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ เข้าตัวอำเภอ ตรงข้ามวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :