headline
สถานที่ท่องเที่ยว
ประตูเมืองสู่ภูเก็ต แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

ทุกวัน

09.00 - 17.00

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เบอร์โทร

+66 7621 1877, +66 7621 1866

แฟกส์

-

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

          แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดดเด่นด้วยประติมากรรมคล้ายเสาสูงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงกันเป็นแนวยาวถึง 29 ต้น ซึ่งจารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ตเอาไว้ และบริเวณด้านหน้าอาคารยังมีประติมากรรม เต่าทะเลกับไข่เต่าขนาดใหญ่ ผลงานของศาสตราจารย์ธนะ เลาหทัยกุล ศิลปินชื่อดังผู้ได้รับแรงบันดาลใจ จากหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต อันเป็นสถานที่วางไข่ของเต่ามะเฟือง มาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้

          ประตูเมืองสู่ภูเก็ตจึงเป็นเหมือนห้องรับแขกต้อนรับนักท่องเที่ยว เรียกน้ำย่อยในการเรียนรู้เมืองภูเก็ต ก่อนเดินทางเข้าไปสัมผัสของจริง โดยมีศูนย์ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก สำหรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองภูเก็ต ห้องสมุด ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ห้องประชุมสัมมนา

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ 25 ไร่ บริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว ใกล้กับสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร บริเวณทางแยกเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต-พังงา

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลได้ที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1877, 0 7621 1866

เดินทางอย่างไร

โดยทางอื่น

ประตูเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ จ. ภูเก็ต บริเวณแยกทางเข้าออก จ. ภูเก็ต ใกล้สะพานเทพกระษัตรี บ้านท่าฉัตรไชย ต. ไม้ขาว จ. ภูเก็ต

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: