สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/6629/_DSF1028วัดพระเกิด_1423022217.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ภายในวัดพระเกิด ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เบอร์โทร : +668 9434 4889, +668 1882 3188, +668 1024 1939

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
น่าน
หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

รื่นรมย์ไปกับวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมากว่าร้อยปีภายในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีคนน่านผ่านการอนุรักษ์โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของวัด โดยสิ่งของที่จัดแสดงส่วนใหญ่นั้นเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในอดีต ซึ่งมาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาบริจาคสมทบให้กับทางวัด นอกจากนี้ยังจะได้ชมคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) จำนวน 2,323 ผูก แบ่งเป็น 20 หมวด คัมภีร์พื้นเมืองน่าน พงศาวดารเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด หนังสือพื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิด 2 ภาษา อักษรตั๋วเมืองและอักษรไทย เป็นต้น

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :