สถานที่ท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7442/01 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล (1).jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7442/02 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล (2).jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7442/03 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล (3).jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7442/04 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล (7).jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7442/05 พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อ.ลับแล (6).jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนอินใจมี อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เบอร์โทร : +66 5543 1076

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

          พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนของเมืองลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลงานของพระศรีพนมมาศ ท่านมียศเป็นอำมาตย์ตรี ดำรงตำแหน่งเกษตรมณฑลพิษณุโลก ซึ่งท่านได้สร้างความเจริญให้แก่อำเภอลับแลเป็นอย่างมาก เช่น วางผังเมืองลับแล สร้างฝายหลวง พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการเกษตร จึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวลับแลมาจนปัจจุบัน 

          ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยลานกิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพระศรีพนมมาศ เรือนจำลองของเมืองลับแลในอดีต อาคารจำหน่ายสินค้า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สอบถามข้อมูล : โทรศัพท์ 0 5543 1076     

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :