สถานที่ท่องเที่ยว
วังหลัง
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/2355/_DSF9984เจดียศรีสุริโยทัย(วังหลัง).jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตรงข้ามกับวัดกษัตราธิราชตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทร : +66 3524 6076-7

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 24 Hour

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วังหลัง ตั้งอยู่ริมกำแพงพระนครศรีอยุธยาด้านทิศตะวันตก ในเขตโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลังในปัจจุบัน ตรงข้ามกับวัดกษัตราธิราช

วังหลังแห่งนี้ มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อคราวมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระมหินทราธิราช  ในบริเวณนี้เดิมเป็นพระราชอุทยานนอกพระราชวัง  เป็นที่สำหรับให้พระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ ประพาสเป็นครั้งคราว  เรียกว่า  "สวนหลวง"  ในครั้งนั้นคงปลูกแต่เพียงพระตำหนักที่ประทับเท่านั้นเพิ่งจะมาสร้างเป็นวังขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ.2112-2133)  ในคราวเดียวกันกับที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระราชวังจันทรเกษม และโปรดให้เป็นที่ประทับของเด็จพระเอกาทศรถพระราชโอรสพระองค์เล็ก

วังหน้าคือพระราชวังจันทรเกษมตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังหลวง  และวังหลังหรือที่เรียกกันว่า  "วังสวนหลวง"  อยู่ทางด้านหลัง  เป็นคู่กันมาแต่เดิม  จึงเรียกกันว่า  "วังหน้าและวังหลัง"  ต่อมาวังหลังเป็นแต่เพียงที่ประทับของเจ้านายในพระราชวงศ์เท่านั้น  ไม่เหมือนพระราชวังจันทรเกษมที่มีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปประทับเป็นครั้งคราว  เพราะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏสิ่งสำคัญอันใดที่สร้างไว้แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเลย นอกจากวัดสวนหลวงสบสวรรค์และพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย

สิ่งที่น่าสนใจในบริเวณนี้คือพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สองสองฐานซุ้มสีขาวสว่างและตัวเรือนธาตุสีทองอร่าม มองไปตรงข้ามจะเป็นทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา ข้ามสะพานออกจากเกาะเมืองไปก็จะเจอวัดกษัตราธิราชอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ

หากใครขับรถมาเที่ยวในตัวเมืองอยุธยาแล้วก็ลองขับออกมารอบตัวเมืองบ้าง นอกจากจะได้ชมโบราณสถาน          พระเจดีย์ของวีรสตรีไทยแล้ว ยังได้ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย ช่วงเวลาที่แนะนำ ควรจะมาเที่ยวที่นี่ในยามเย็นเพราะเหมาะอย่างยิ่งที่จะมานั่งชมพระอาทิตย์อัสดงที่บริเวณวังหลังแห่งนี้

 

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :