สถานที่ท่องเที่ยว
วัดกระโจมทอง
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/2233/วัดกระโจมทอง_1435653760.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เบอร์โทร : 08 6575 2408

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
นนทบุรี

ไม่เพียงเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนต่างศรัทธาและผูกพันหาก "วัดกระโจมทอง" ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ย้อนไปตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพ.ศ.1910 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองและเป็นวัดร่วมสมัยกับวัดปรางค์หลวงในอำเภอบางใหญ่กล่าวกันว่าเดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งกระโจมที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองภายในวัดจึงมีความสอดคล้องที่น่าสนใจอยู่ที่พระวิหารของหลวงพ่ออู่ทองลักษณะคล้ายพระอุโบสถขนาดเล็กสำหรับพระสงฆ์ประมาณ 21 รูปฝาผนังหนาประมาณ 80 เซนติเมตรภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอู่ทองยุคต้นจำนวน 3 องค์โดยมีพระพุทธรูปองค์กลางที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า "หลวงพ่ออู่ทอง" ปัจจุบันสภาพวิหารชำรุดมากคงเหลือเพียงผนังด้านข้างและด้านหลังรวมถึงเศียรพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ก็ถูกขโมยตัดไปทั้งหมดหากต้องการใครความสงบในจิตใจก็มีสถานที่ให้ฝึกอบรมภาวนากับท่านวิโมกข์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบำเพ็ญเพียรรักษาศีลและทำจิตใจให้ผ่องใส
 
 
 
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 8 6575 2408

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :