สถานที่ท่องเที่ยว
วัดจองคำ
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7094/Lampang_Wat Jong Kham.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เบอร์โทร : +66 5324 8604-5

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ลำปาง
หมวดหมู่ : วัด

วัดจองคำ อำเภองาวแห่งนี้มีชื่อคล้ายวัดจองคำจองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นชาวไทยใหญ่และสร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ (เงี้ยว) ดังนั้นชื่อของวัดจึงคล้ายกับวัดจองคำของเมืองแม่ฮ่องสอน วัดจองคำแห่งนี้ก่อสร้างเมื่อพุทธศักราชใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด ตัววิหารเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ (เงี้ยว) หลังเดิมได้ถูกถอดแบบไปตั้งไว้ที่เมืองโบราณ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ วิหารหลังปัจจุบันนี้ได้สร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบฉบับของเดิมทุกประการ โดยสล่าช่างชาวพม่า วัดจองคำแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :