สถานที่ท่องเที่ยว
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/2030/วัดชนะสงคราม 2_1435220592.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทร : +66 2281 9396

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร อยู่ถนนจักรพงษ์ ใกล้ถนนข้าวสาร บางลำพู แขวงชนะสงคราม เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ”วัดกลางนา” เนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งพระนคร และทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ในช่วงนั้นยังมีศึกสงครามอยู่ พระองค์โปรดฯ ให้สมเด็จ  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นแม่ทัพสำคัญ รวบรวมชาวมอญมาเป็น กองกำลังในการรบกับข้าศึก ให้ชาวมอญตั้งถิ่นฐานใกล้บริเวณวัดกลางนา และให้พระสงฆ์มอญมาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้เป็นภาษามอญว่า “วัดตองปุ หมายถึงวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เมื่อกรมพระราชวังบวรฯ เสร็จการศึกได้มาทำพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนเครื่องทรงตามพิธีโบราณที่วัดนี้ก่อนเสด็จฯ เข้าพระบรมมหาราชวัง ต่อมาโปรดฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด และถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวงแก่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานนามวัดให้ใหม่ว่า “ วัดชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่สามารถทำการรบชนะข้าศึกได้ถึง 3 ครั้ง  วัดชนะสงครามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลที่เฉลียงพระอุโบสถด้านหลังตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงทรงพระราชอุทิศพระราชทรัพย์ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ดำเนินการ แต่การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ราชบัณฑิตยสภาดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นนายกราชบัณฑิตยสภาและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสิ้น และได้มีพิธีอัญเชิญพระอัฐิจากพระราชวังบวรสถานมงคลไปประดิษฐานใน พ.ศ. 2470 สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่

-พระอุโบสถ มีพระประธาน พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร ประดิษฐานบนฐานสูง  มีพระอัครสาวกสององค์ด้านซ้ายขวา รวมทั้งมีพระพุทธรูป 16 องค์ประดิษฐานที่บริเวณเสารายล้อมรอบองค์พระประธาน
-รอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ
-พระบรมธาตุเจดีย์  ด้านบนสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นต่อมาเป็นพระรูปสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ชั้นล่างสุดเป็นหอกลองและระฆัง
-ด้านหน้าพระอุโบสถ เป็นศาลาที่มีพระรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- ศาลหนึงออกวงอิม หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม อยู่ด้านข้างอุโบสถ ศาลเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมจีน หลังคาสามชั้นลดหลั่นกันลงมา ด้านหน้ามีเสาซึ่งมีมังกรพันยาวรอบเสา ข้างประตูมีเสารูปมังกร ภายในศาลมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นประธาน มีพระสังกัจจายน์ และเทพเจ้าต่าง ๆ ของจีน 
 

ที่ตั้ง : ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00 - 16.00 น.

Blog ท่องเที่ยว

ตะลุยเที่ยวย่านสาทรใต้ ศูนย์รวมทางศาสนาและความเชื่อ

ออกไปสูดอากาศบนยอดไม้ "ป่าในกรุง" กรุงเทพฯ ก็มีแบบนี้ด้วย

พาลุย Wall Art ย่านเจริญกรุง

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :