headline
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) วัด

วัด

ทุกวัน

08.00 - 16.30

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

วัดธรรมโฆษก (วัดโรงโค) -

ที่อยู่

ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

เบอร์โทร

0 5651 4651-2

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

          ความสำคัญของวัดโรงโค หรือวัดธรรมโฆษกแห่งนี้ คือการเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี และยังใช้เป็นลานประหารนักโทษ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระอุโบสถโดดเด่นด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่จัดว่างดงามที่สุดในอุทัยธานี สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายที่ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ ตัวภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ และตอนผจญมาร ผนังด้านข้างมุมหนึ่งเป็นภาพเทพชุมนุมสลับกับพัดยศ กรอบหน้าต่างด้านนอกเป็นลายปูนปั้น ทั้งนี้ วิหารของวัดสร้างยกพื้นสูงกว่าโบสถ์ หน้าบันเป็นรูปช้างสามเศียร ภายในมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีอยู่ประมาณ 20 องค์ จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ บนหน้าต่างด้าน นอกมีลายปูนปั้นเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ประตูวิหารเป็นไม้จำหลักลายดอกไม้ทาสีแดงสวยมาก

ที่ตั้ง : ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ ใกล้ตลาดเทศบาล

Blog ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: