headline
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (ข้อมูลและวีดีโอท่องเที่ยว) วัด

วัด

ทุกวัน

06.00 - 18.00

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

ถนนสุริยพงษ์ ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เบอร์โทร

+66 5452 1127

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

หนึ่งในวัดกลางเมืองน่านที่พลาดชมไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเดินชม ปั่นจักรยานชม หรือนั่งรถรางชม ล้วนรื่นรมย์ไม่ต่างกัน วัดหลวงกลางเวียงแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 ถือเป็นวัดหลวง ที่เจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา และพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดนั่นเอง

สถานที่น่าชม ได้แก่

·       เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย รอบฐานนั้นก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ซึ่งคงเป็นที่มาของชื่อ “ช้างค้ำ” และลักษณะดังกล่าวนั้นมีความคล้ายกับวัดช้างล้อมของสุโขทัย

·       พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานภายในพระวิหาร โดยเป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย สูง 145 เซนติเมตร อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีส่วนผสมของทองคำ 65 %

·       พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

เดินทางอย่างไร

โดยทางอื่น

กรณีที่พักอยู่ในตัวเมืองน่าน สามารถเดินไปตามถนนสุริยพงษ์ ราว 200 เมตร ถึงที่หมายปลายทาง

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: