สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (ข้อมูลและวิดีโอท่องเที่ยว)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4854/_DSC4476วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว_1416198123.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์

เบอร์โทร : +668 4494 1262

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
เพชรบูรณ์
หมวดหมู่ : วัด

          อาณาจักรขนาดใหญ่ราว 91 ไร่แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” ที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่ลดหลั่นสลับกันโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น ยังมีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา อย่างไรก็ตาม มีเรื่องเล่าขานกันว่ามีชาวบ้านหลายคนเคยเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ และเรียกตามกันมาว่า “ผาซ่อนแก้ว”
ปัจจุบัน สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มีอาคารปฏิบัติและบรรยายธรรม อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับผู้อบรมภาวนาในแนวสติปัฏฐาน 4 อีกทั้งยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่
          • เจดีย์พระธาตุผาแก้ว บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
          • ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาพระหยกเขียว) เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้นานาพรรณโดยรอบ
          • พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ "พระหยกเขียว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน แกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน พระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
          • พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ "พระหยกขาว" เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชร สร้างตามรูปแบบศิลปะ คันธาระ พระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
          • ลานโพธิ์ บริเวณลานโดยรอบมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแด่พระพุทธองค์ และได้ทรงตรัสรู้ธรรมภายใต้ร่มโพธิ์ บริเวณแห่งนี้ยังใช้ทำพิธีเวียนเทียน และเดินจงกรมในการเจริญสติ
          • พระบรมสารีริกธาตุ 
          • ลานพระสีวลี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพุทธมหาสาวก "พระสีวลี"
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ตำบลแคมป์สน ทางวัดจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สนใจ โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของวัดที่ www.phasornkaew.org

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :