สถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4135/Lampang_Wat Phra Keow Don tao.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  52000

เบอร์โทร : +66 5324 8604-5

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ลำปาง
หมวดหมู่ : วัด

วัดเก่าแก่สวยงามที่มีอายุนานนับพันปี ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปีที่มาของชื่อวัดพระแก้วดอนเต้านั้นตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่าหมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน
 
น่าชม
องค์พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
วิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัด
วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย
วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างโดยพระนางจามเทวีอายุกว่า 1,000 ปี ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ศิลปะสมัยเชียงแสน
มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า
วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสนภายในมีจิตรกรรมฝาผนังลวดลายทองงดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน
พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนาอันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนา เช่น สัตภัณฑ์เครื่องถ้วย กระเบื้อง พระพุทธรูป เป็นต้น
 
 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ข้ามสะพานรัษฎาภิเศกแลวเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุอยู่บนเนิน

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :