สถานที่ท่องเที่ยว
วัดราชนัดดาราม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/91/Bangkok-000009807_1436429808.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทร : 66 2224 8807

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
หมวดหมู่ : วัด

วัดแห่งนี้ปลูกสร้างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชนัดดา คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (ต่อมาเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 มีพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี) จึงทรงพระราชทานนามว่า วัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ.2386 ถือเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ความสวยงามของวัดที่สร้างความสะดุดตาให้กับผู้คนที่ผ่านไปมา สร้างสรรค์โดยเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบแผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธาเป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมทั้งกำแพงและเขื่อนรอบวัด ขณะที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์ หากแต่สร้างไม่แล้วเสร็จ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างต่อจนเสร็จ และภายหลังได้มีการซ่อมแซมวัดราชนัดดาอีกครั้งในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้พยายามรักษาแบบแผนเดิมของโลหะปราสาทสมัยรัชกาลที่ 3 ให้มากที่สุด

โลหะปราสาทที่นี่ จึงถือเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย ปลูกสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ ส่วนสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในวัดงดงามประณีตตามแบบศิลปะไทย เช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม ภายในประดิษฐานพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนในพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ"

ที่ตั้ง : ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดเทพธิดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.

Blog ท่องเที่ยว

ตะลุยเที่ยวย่านสาทรใต้ ศูนย์รวมทางศาสนาและความเชื่อ

ออกไปสูดอากาศบนยอดไม้ "ป่าในกรุง" กรุงเทพฯ ก็มีแบบนี้ด้วย

พาลุย Wall Art ย่านเจริญกรุง

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

รถประจำทางสาย 2, 9, 39, 44, 68, 79, 503, 511, 512, 516, ปอ.พ. 1, 8 และ10

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :