สถานที่ท่องเที่ยว
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/84/Bangkok-00012679_1436430372.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทร : 66 2622 2076

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารหรือชื่อย่อว่า “วัดราชประดิษฐ์” เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดธรรมยุติถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย และเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ว่า ภายในราชธานีต้องมีวัดคู่บ้านคู่เมือง 3 วัด ซึ่งในขณะนั้นมีเพียงวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุฯ เท่านั้น จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อสวนกาแฟหลวงในรัชกาลที่ 3 สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นบนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

สิ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้ภายในวัด คือภายในพระวิหารหลวง ประดับภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พระราชพิธีสิบสองเดือน ภาพสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่ 4 และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากร ปางสมาธิ ซึ่งหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิ มาบรรจุที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานองค์นี้ ด้านหลังพระวิหารหลวง มีซุ้มแกะสลักหินอ่อนทั้งแผ่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นประกาศ การสร้างวัดถวายพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และอีกฉบับหนึ่งเป็นประกาศงานพระราชพิธีผูกพัทธสีมา ซึ่งถือว่าเป็นศิลาจารึกที่มีความสำคัญต่อคณะธรรมยุติกนิกายในไทยเป็นอย่างมาก

ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ติดกับด้านเหนือสวนสราญรมย์)

Blog ท่องเที่ยว

ตะลุยเที่ยวย่านสาทรใต้ ศูนย์รวมทางศาสนาและความเชื่อ

ออกไปสูดอากาศบนยอดไม้ "ป่าในกรุง" กรุงเทพฯ ก็มีแบบนี้ด้วย

พาลุย Wall Art ย่านเจริญกรุง

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :