สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/93/Bangkok-00012673_1436430732.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : นอกกำแพงเมือง ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตรตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพู เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

เบอร์โทร : -

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง (Temple of the Golden Mount Bangkok)  เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต หรือที่เรียกกันว่าภูเขาทอง

วัดสระเกศ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก เปลี่ยนเป็นชื่อวัดสระเกศในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ส่วนพระบรมบรรพรต หรือ เจดีย์ภูเขาทอง เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีความสูง 77 เมตร บนยอดด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราช โดยพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ขณะนั้นกำลังทรงผนวชอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เป็นพุทธมามกะอยู่ในขณะนั้น

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดสระเกศ (Bangkok Temple) นอกจากพระบรรมบรรพรตก็ยังมี พระประธาน พระอุโบสถ พระเจดีย์เหลี่ยม หอไตร โพธิ์ลังกา

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

8, 15, 37, 47, 49 ปอ. 37, 49

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :