สถานที่ท่องเที่ยว
วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/5854/วัดสุวรรณคีรีวิหาร_1410329565.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

เบอร์โทร : +66 7750 2775 - 6 , +66 7750 1831

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ระนอง
หมวดหมู่ : วัด

วัดสุวรรณคีรีวรวิหาร หรือ วัดหน้าเมือง มีความเป็นสำคัญในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดระนอง วัดแห่งนี้มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว เดิมทีเดียววัดนี้มีชื่อว่าวัดสุรรณคีรีทาราม ตั้งอยู่ริมคลองหาดส้มแป้น ตำบลบางริ้น แต่ด้วยสภาพพื้นที่เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง) เจ้าเมืองระนองสมัยนั้น ดำเนินการหาที่ดินสร้างวัดขึ้นใหม่แทนวัดเก่าที่ทรุดโทรม ซึ่งก็คือบริเวณที่ตั้งในปัจจุบัน จากนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้อาราธนาพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีทาราม มาสวดถอนและผูกพัทธสีมา และพระราชทานนามว่าวัดสุวรรณคีรีวิหาร  
 
น่าชม
พระเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่าอายุนับ 100 ปี  มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมยกฐาน สูงจากพื้นประมาณ  80  เซนติเมตร ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม จากฐานถึงยอดฉัตรสูงประมาณ 13 เมตร และมีกำแพงโดยรอบทั้งสี่ด้านสูงประมาณ 1 เมตร แต่ละด้านของกำแพงมีประตูทางเข้ากว้างประมาณ 2 เมตร ตัวเจดีย์และกำแพงฉาบด้วยปูนทาสีขาว  ส่วนยอดฉัตรของเจดีย์ทำด้วยทองเหลืองและประดับเพชรที่ฉัตรตามศิลปะแบบพม่า ทั้งนี้ ผู้สร้างเจดีย์องค์นี้คือนางพั่วไซ่ข่าย ผู้เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างเจดีย์นี้ถวายโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว และปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจาก กรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว
พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และบริเวณใกล้เคียงกันยังมีหอระฆังลายแมว
 

Blog ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ ถนนชาติเฉลิม ตรงข้ามโรงเรียนชาติเฉลิม ในเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ)

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :