headline
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหนองบัว วัด

วัด

ทุกวัน

07.00 - 18.00

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เบอร์โทร

+66 5479 9091 +668 9256 7404

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วัดไทลื้อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัวแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวๆ ปีพ.ศ. 2405 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย 

สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

· ภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ที่เล่าเรื่องปัญญาชาดก ซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า สันนิษฐานว่า เขียนโดย “หนานบัวผัน” ช่างเขียนลาวพวนที่บิดาของครูบาหลวงสุ ชื่อนายเทพ ซึ่งเป็นทหารของเจ้าอนันตยศ (เจ้าเมืองน่านระหว่าง พ.ศ. 2395-2434) ได้นำมาจากเมืองพวน ในแคว้นหลวงพระบาง และยังมีนายเทพและพระแสนพิจิตรเป็นผู้ช่วยเขียนภาพจนสำเร็จ ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลและผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม

· บุษบกสมัยล้านนา ที่เก็บรักษาภายในพระอุโบสถ

· บ้านจำลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) ซึ่งมีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้

· การสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ที่คนในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต และเลือกซื้อผ้าทอสีสันสวยงามจากฝีมือชาวบ้าน โดยตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของพระอุโบสถ

 

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์

ออกจากตัวอำเภอเมืองน่าน ไปอำเภอท่าวังผา โดยใช้ถนนสุริยพงษ์ มุ่งหน้าไปตามทางถนนหมายเลข 101 จนถึงจุดหมายปลายทางวัดหนองบัว รวมระยะทางประมาณ 45.5 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: