สถานที่ท่องเที่ยว
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4939/วัดหลวงพ่อสด_1434107590.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

เบอร์โทร : +66 3274 5180 ต่อ 191, 220, +668 6306 0920

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ราชบุรี
หมวดหมู่ : วัด

นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นด้วยพระอุโบสถในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และพระพุทธรูปเก่าแก่ต่างๆ มากมายแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นเหมือนศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรมมากมายที่ได้จัดทำขึ้นมาภายใต้ภารกิจหลักของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ โครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชน โครงการพุทธภาวนาวิชชา มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย เป็นต้น ภายในวัดมีโรงเรียนปริยัติธรรม ศาลาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ สำนักเรียนภาษาบาลีประจำจังหวัด นิทรรศการ เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุ การสอนปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสำหรับผู้สนใจ อีกทั้งยังมีอุทยานการศึกษา และสวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ซึ่งเคยได้รับรางวัลสวนป่าดีเด่นจากกรมป่าไม้ ประจำปี 2539 มาแล้ว 
 
กิจกรรมน่าทำ
- ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ที่ศาลาสมเด็จฯชั้น 3 โดยจะเริ่มเวลา 9.30 น.
- สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระจักรพรรดิ์องค์ใหญ่ที่วิหารพุทธภาวนาทุกวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
- ทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามโทร.+669 0595 5162 หรือ +669 0595 9562
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.+66 3274 5180 ต่อ 191, 220, +668 6306 0920 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :