สถานที่ท่องเที่ยว
วัดอุโปสถาราม
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/4542/_DSF1422XT2วัดอุโปสถาราม2.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เบอร์โทร : 0 5651 4651-2

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
อุทัยธานี
หมวดหมู่ : วัด

          เป็นวัดเก่าแก่ริมลำน้ำสะแกกรังที่รู้จักกันดีในชื่อว่า “วัดโบสถ์มโนรมย์” และชาวบ้านพากันเรียกว่า “วัดโบสถ์” มาถึงวัดนี้แล้ว นอกจากการได้สัมผัสบรรยากาศริมน้ำสะแกกรังที่น่าหลงใหลแล้ว ยังจะได้ย้อนเวลากลับไปหาอดีตผ่านสิ่งของต่าง ๆ มากมายที่เก็บรักษาไว้ในวัดแห่งนี้
 
น่าชม
          • จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร ซึ่งเป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเป็นภาพพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานที่วาดขึ้นด้วยฝีมือประณีตมาก ในวิหารยังพบภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทพยดาบนสวรรค์และภาพปลงสังขาร ด้านบนฝาผนังเป็นพระสงฆ์สาวกชุมนุมสลับกับพัดยศเหมือนจะไหว้พระประธาภายใน ส่วนฝาผนังด้านนอกหน้าวิหารมีภาพถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และภาพชีวิตชาวบ้านที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
          • เสมาหินสีแดงหน้าโบสถ์ที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่ง
          • ตู้พระธรรมและตู้ใส่ของเขียนลายกนกเถาลายดอกไม้ และหงส์ยอดเสาที่มีความงดงามไม่แพ้กัน
          • บาตรฝาประดับมุกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นฝีมือช่างสิบหมู่ 
          • มณฑปแปดเหลี่ยม ลักษณะผสมแบบตะวันตก มีลายปูนปั้นคล้ายไม้เลื้อยที่กรอบหน้าต่าง และมีพระพุทธรูปปูนสลักนูนสูงอยู่ด้านนอกอาคาร 
          • เจดีย์หกเหลี่ยม เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองทรงรัตนโกสินทร์
          • หอประชุมอุทัยพุทธสภา มีลักษณะเป็นศาลาทรงไทย ที่นี่ใช้เป็นหอสวดมนต์ หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้นสวยงามน่าชม 
          • แพโบสถ์น้ำ ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือใน พ.ศ. 2449 เดิมเป็นแพแฝด 2 หลัง มีช่อฟ้า ใบระกา เหมือนอุโบสถทั่วไป หน้าบันมีป้ายวงกลมจารึกภาษาบาลี “สุ อาคต เต มหาราช” แปลว่า มหาราชเสด็จฯ มาดี ต่อมาใน พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะใหม่ให้เป็นหลังเดียวแล้วยกพื้น 2 ชั้น มีหลังคาทรงปั้นหยา และย้ายป้ายกลมมาไว้หน้าจั่วตรงกลาง โดยแพโบสถ์น้ำหลังนี้ มักใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานแต่งงาน บวชนาค งานศพและงานบุญต่างๆ ที่สำคัญ
 
ที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บนเกาะเทโพในเขตเทศบาลเมือง จากตลาดสดเทศบาลจะมีสะพานข้ามแม่น้ำไปยังวัดอุโปสถาราม ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสะแกกรัง

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :