สถานที่ท่องเที่ยว
วัดเชียงราย
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/7093/Lampang_Wat Chiang Rai.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เบอร์โทร : 054 741 238

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 09.00 - 05.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
ลำปาง
หมวดหมู่ : วัด

วัดเชียงราย (CHIANGRAI TEMPLE )วัดเชียงราย คณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2200 โดยเจ้าพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิไชยณรงค์ หรือพระยาเจ่ง ผู้เป็นต้นตระกูลคชเสนีฝ่ายเหนือได้ส่งพระยาชมภู บุตรชาย ร่วมกับญาติทางมารดา ซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือตระกูลขัติ เชียงราย ก่อสร้างหมู่บ้าน และวัดเชียงรายขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูลชาวเชียงราย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี 2457

อนุรักษ์รูปแบบของวิหารหลังเดิม ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์กับศิลปะภาคกลางไว้ทั้งหมด บูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี 2555 พร้อมกับได้พัฒนากุฏิของพระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าอาวาส ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของอดีตเจ้าอาวาสในแต่ละสมัยที่ได้พัฒนา และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัด  รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา  ภายในวิหารประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :