headline
สถานที่ท่องเที่ยว
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

ทุกวัน

08.00 - 17.00

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

เบอร์โทร

+66 3552 1690, +66 3552 5867, +66 3552 5880

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี หรือเดิมเรียกว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่โบราณกาล เดิมเป็นศาลไม้ทรงไทยมีเทวรูปพระอิศวรและพระนารายณ์สวมหมวกเติ๊ก (หมวกทรงกระบอก) สลักด้วยหินสีเขียว ปัจจุบันได้สร้างศาลเป็นรูปวิหารและเก๋งจีน เจ้าพ่อหลักเมืองนี้เป็นพุทธประติมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน แบบศิลปะเขมร มีพระนามว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่เรียกกันว่า พระนารายณ์สี่กร เป็นที่สักการบูชาทั้งชาวไทยและชาวจีนมาเป็นเวลาช้านาน
 
ตามประวัติกล่าวว่าประมาณ 150 ปีมาแล้ว มีผู้พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรจมดินจมโคลนอยู่ริมคลองศาลเจ้าพ่อ จึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบนพร้อมสร้างศาลเป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสต้น เมื่อปี พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จทรงกระทำพลีกรรมเจ้าพ่อหลักเมืองและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อเขื่อนรอบเนินศาล ทำชานสำหรับคนบูชา สร้างกำแพงแก้ว ต่อตัวศาลออกมาเป็นเก๋งแบบจีน ทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของจีน จะมีประเพณี “ทิ้งกระจาด” (หรือ พิธีทิ้งทาน) จัดที่สมาคมจีน ซึ่งเป็นพิธีกรรมของพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ถือเป็นการจำเริญเมตตาแก่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับ โดยนำสิ่งของต่างๆ ที่ผู้ตายใช้สอยและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ มาแจกจ่ายแก่ผู้ยากจน 
 
 
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3552 1690
 

 

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: