สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/452/ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน_1410751844.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : ตั้งอยู่เลขที่ 128/ 2 ถนนขุมลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เบอร์โทร : +66 5361 1244

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
แม่ฮ่องสอน
หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวเขาและชาวไทยพื้นราบจากโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านฐานะยากจนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานศิลปาชีพพิเศษเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การจักสานหวาย จักสานไม้ไผ่ การแกะสลัก การทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหนัง และการทำเครื่องเงิน โดยอาคาร 3 ชั้นของศูนย์นั้น แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้แก่
ชั้นล่างจัดเป็นลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มต่าง ๆ ทั้งตุ๊กตาชาวเขา ผ้าทอ เครื่องจักรสาน ของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น
ชั้นที่สอง เป็นห้องทรงงาน และใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นที่ทำงานของคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นที่สาม เป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า 6 เผ่า ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ม้งลัวะ ไทใหญ่และกะเหรี่ยง โดยมีการนำศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแสดง การจำลองวิถีชีวิต เครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและยังมีการจัดแสดงบ้านจำลองของชนเผ่าทั้ง 6 เผ่าอีกด้วย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บก.ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 1244 
 
 
 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :