headline
สถานที่ท่องเที่ยว
สะพานรัษฎาภิเศก หรือสะพานขาว แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน

ทุกวัน

24 Hour

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

ถนนรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

เบอร์โทร

+66 5324 8604

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

สะพานขาวหรือสะพานรัษฎาแห่งนี้แทบจะปรากฏในทุกภาพถ่ายแห่งความประทับใจที่ทุกคนมีต่อลำปางผ่านมุมมองและแสงสีของวันที่แตกต่างกัน สะพานรัษฎาภิเศกเป็นสะพานร่วมสมัยกับยุคอารยธรรมรถไฟ ที่ยืนยงผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มาแล้ว มีเรื่องเล่าว่าเพราะตัวสะพานได้รับการทาสีพรางตา จึงรอดพ้นจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร อีกทั้งนางลูซี สคาร์ลิงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชานารีซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกองทัพสัมพันธมิตรในขณะนั้น

ยังกล่าวอ้างว่า สะพานแห่งนี้ไม่มีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สะพานรอดพ้นจากภัยสงคราม สะพานรัษฎาภิเศกเดิมเป็นสะพานไม้เสริมเหล็กแต่ชำรุดผุพัง จึงได้มีการก่อสร้างใหม่เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2460 เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทนมากกว่าสะพานรุ่นเดียวกันที่ไม่มีเหลืออยู่แล้วในปัจจุบัน และยังมีเครื่องหมายไก่ขาวและครุฑหลวงประดับไว้ตรงหัวสะพานอีกด้วย

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: