headline
สถานที่ท่องเที่ยว
หาดทรายดำ อ่าวและชายหาด

อ่าวและชายหาด

ทุกวัน

08.30 - 16.30

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เบอร์โทร

+668 9939 7373

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจากหาดทรายดำของเกาะทรายดำอันเป็นแหลมที่ยื่นออกจากฝั่งส่วนหนึ่งของระนองโดยบนเกาะนั้นมีชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ และใกล้กับชุมชนนั้น คุณจะพบกับหาดทรายสีดำอันเกิดจากเศษผงของเนื้อไม้ ที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นเวลานานจนหาดเป็นสีดำ และสีดำที่ฉาบตัวหาดนั้นก็คือสีของใบโกงกางนั่นเอง อย่างไรก็ตามที่นี่เหมาะสำหรับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำ ยังมีอ่าวปอ ที่มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวอันเงียบสงบมีทิวทัศน์ของชายหาดและ ป่าชายเลนที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ป่าชายเลนแหลมมะขาม ซึ่งมีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์มาก และรับรองว่าคนรักธรรมชาติจะต้องหลงใหลมากมายเลยทีเดียว สำหรับกิจกรรมบนเกาะทรายดำแห่งนี้ นอกจากการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทาง 4 กิโลเมตรแล้ว ยังจะได้ชมวิถีชีวินชาวประมง โดยเฉพาะการทำกะปิจากกุ้งเคยนั้น ถือเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดระนอง
 
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม อยู่บนเกาะทรายดำ สำหรับผู้สนใจเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน หาดทรายดำ ติดต่อได้ที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน ซึ่งสามารถเข้าชมได้เวลา เวลา 08.30-16.30 น. ส่วนการชมหิ่งห้อย หลังเวลา 16.30 น.นั้น ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า โทร.08 9939 7373 
 

Blog ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: