สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/976/DSC_0174_1377142776.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทร : +66 3242 5600

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

      โบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ไปโดยปริยายซึ่งความงดงามของพระนครคีรีนั้นได้เผยโฉมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งที่พระองค์เสด็จแปร พระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ ทรงพอพระราชหฤทัยมากขึ้นโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปีพ.ศ.2403 และได้ทรงพระราชทานนามไว้ว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า “เขาวัง” มาจนถึงปัจจุบัน ภายในเขาวังนั้น ประกอบด้วยพระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงาม โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ยอดเขา 3 ยอดด้วยกัน กล่าวคือ
ยอดเขาด้านทิศตะวันออก เริ่มจากบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาวัดนี้งดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากฝีมือขรัวอินโข่ง ประดับอยู่ภายในพระอุโบสถ ส่วนบนยอดเขานั้นเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วซึ่งเป็นวัดประจำพระนครคีรี ประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็กประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเป็นพระพุทธเสลเจดีย์ ส่วนด้านหน้าเป็นหอระฆังรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก
ยอดเขากลาง ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชรซึ่งมีความสูง 40 เมตรและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆ รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีได้อย่างน่าประทับใจ
ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวทปริตพัจน์ ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ นอกจากนี้แล้วยังมีโรงรถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาด่าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบองครักษ์ โรงครัว ตามแบบพระราชวังทั่วไป รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศคือ ป้อมธตรฐป้องปกทางทิศตะวันออก ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ทางทิศใต้ ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน ทางทิศตะวันตก และป้อมเวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วน ของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสำริด ทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่างๆ ในพระที่นั่งและเครื่องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป
 
รู้ก่อนเที่ยว
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้าก็ได้ (ตั๋วไป-กลับ) ค่าบริการ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท
สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08:30-16:00 น. 
 
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3242 5600

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

จากกรุงเทพฯ ตาม ถ. เพชรเกษมสายเก่า (ทางเข้าตัวเมือง) (ทางหลวง หมายเลข 4) เลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีมาประมาณ 1 กม. จะมองเห็นธนาคารกรุงไทย สาขา พระนครคีรี อยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบคลองชลประทานข้างธนาคาร ประมาณ 800 ม. ก็จะถึงที่ตั้งสถานีรถราง

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :