headline
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ทุกวัน

07.00 - 17.00

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน -

ที่อยู่

อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เบอร์โทร

0 2562 0760, 0 5470 1121

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

จากสภาพพื้นที่เขาหัวโล้นได้ถูกพลิกฟื้นไปสู่พื้นที่สีเขียวที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดน่าน โดยครอบคลุมอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น ทั้งนี้ พื้นที่ 285,826 ไร่ นั้น ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่าง ๆ คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ส่วนสัตว์ที่พบ ได้แก่ สัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก ปลา แมลงชนิดต่าง ๆ และในช่วงหน้าหนาว อีกทั้งเมื่อถึงฤดูกาลที่สภาพอากาศเหมาะสมเช่นฤดูหนาว คุณอาจได้เห็นดอกนางพญาเสือโคร่งผลิช่อดอกสีชมพูแพร่กระจายให้ทุกพื้นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติก

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์

มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแรก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่าน จากจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านห้วยแก๊ต ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1216 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนสถาน เส้นทางที่สอง จากจังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาน้อย ระยะทางจากอำเภอเวียงสาถึงอำเภอนาน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร และจากอำเภอนาน้อยเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1216 ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร ถึงที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: