headline
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองบาดาล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์

ทุกวัน

08.00 - 16.00

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทร

+66 3451 1200, +66 3451 2500

แฟกส์

+66 3462 3691

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วังบาดาลแห่งนี้คืออุโบสถหลังเก่าของวัดวังก์วิเวการามหลังเดิมก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมขึ้นมาใน ปีพ.ศ.2527 และเมื่อมีการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นย่อมต้องการสร้างทะเลสาบในการกักเก็บน้ำ จึงได้มีการย้าย วัดวังก์วิเวกรามไปอยู่ในทำเลที่ตั้งแห่งใหม่พร้อมๆ กับการอพยพชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนในสมัยนั้น ก่อนที่จะมีการปล่อยน้ำลงสู่ทะเลสาบ และได้จมอุโบสถเดิมไว้ใต้น้ำมานานนับสิบปี ทว่าปัจจุบันโบสถ์หลังนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ที่จะสามารถเยี่ยมชมได้ในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือน มีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับน้ำลดต่ำลงมากที่สุดด้วยเช่นกัน ความน่าตื่นตาของซากโบสถ์หลังเก่าคลาสสิกที่โผล่ขึ้นมาตั้งตระหง่านอยู่บนผืนดินหลังจมน้ำเป็นเวลานาน ได้กลายเป็นความมหัศจรรย์แห่งอำเภอสังขละบุรีที่ทุกคนต้องหาโอกาสมาชมด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิต

เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: