headline
สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก หมู่บ้าน ชุมชน, สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์, พิพิธภัณฑ์

ทุกวัน

07.00 - 18.00

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก -

ที่อยู่

หมู่ที่ ๑๐ บ้านบ่อสวก ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

เบอร์โทร

+66 5452 1127

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดตากและกำแพงเพชร การผลิตเครื่องเคลือบที่บ้านบ่อสวกนี้เริ่มขึ้นและพัฒนาในสมัยเจ้าพระยาพลเทพฤาชัย (พ.ศ.2071-2102) ซึ่งเมืองน่านในยุคนั้นถือว่ามีความรุ่งเรืองมากมีวิทยาการเตาเผาและเครื่องเคลือบเมืองน่านล้ำสมัย และได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสันกำแพง กลุ่มกาหลง ซึ่งเป็นกลุ่มเตาใกล้นครเชียงใหม่

เตาเผาแห่งนี้ได้รับการสำรวจและศึกษาเบื้องต้น โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จัดเป็นแหล่งโบราณคดีชุมชนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร อยู่ในเขตบ้านพักของ จ.ส.ต.มนัส และคุณสุนัน ติคำ มีลักษณะเตาหันหน้าเข้าหาแม่น้ำเพื่อความสะดวกในการขนส่งในสมัยนั้น นอกจากนี้ภายในมีลักษณะเป็นโพรงใหญ่พอให้คนเข้าไปข้างในได้ ตัวเตามีความลาดเอียงและมีปล่องระบายอากาศอยู่ด้านบน ปัจจุบันเตาโบราณทั้ง 2 เตานี้ ได้รับการบูรณะและก่อสร้างอาคารถาวรคลุมเอาไว้ ส่วนบริเวณใต้ถุนบ้านจ่ามนัสนั้นจัดเป็นนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งเตาเผาแหล่งนี้

 

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์

ออกจากตัวอำเภอเมืองน่าน มุ่งหน้าไปทางตำบลสวก โดยใช้ถนนหมายเลข 101 ไปต่อถนนหมายเลข 1025 จนถึงจุดหมายปลายทางแหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก รวมระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: