สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรีเก่า
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/245/โบราณสถานเขตเมืองเก่า_1379493126.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทร : +66 3451 1200, +66 3451 2500

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 24 Hour

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

กลุ่มโบราณสถานเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองหน้าด่านในการสกัดกั้นการเดินทัพของพม่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของแนวกำแพงดินรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าขนาด 167X355 เมตร มีป้อมค่ายอยู่ทั้งสี่มุม โดยมีโบราณสถานที่น่าชมได้แก่
- วัดป่าเลไลยก์ วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรงศรีอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดผ่าอก เดิมทีภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย แต่ถูกคนร้ายลักลอบเจาะพระอุระจนทะลุ จึงเป็นที่มาของชื่อวัดผ่าอกนั่นเอง ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ขึ้นแทน
- วัดนางพิม หรือวัดกาญจนบุรีเก่า
- วัดขุนแผน วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเดิมทีภายในวัดมีทั้งพระปรางค์ พระอุโบสถ เจดีย์ประจำทิศ เจดีย์รายและวิหาร แต่ปัจจุบันมองเห็นเพียงพระปรางค์เท่านั้น
- วัดแม่หม้าย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ห่างจากวัดขุนแผนไปทางทิศตะวันออก 300 เมตร มีโบราณสถานแบ่งเป็น 2 กลุ่มที่มีสระล้างกระดูกอยู่ระหว่างกลาง ได้แก่
- กลุ่มทางด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ มีฐานประทักษิณ วิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
- กลุ่มทางด้านทิศใต้ ประกอบด้วยวิหารขนาดกลาง เจดีย์ราย และกำแพงแก้วล้อมรอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 และเข้าทางหลวงหมายเลข 3199 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 2-3

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :