สถานที่ท่องเที่ยว
โบสถ์คาทอลิก อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/1086/โบสถ์คาทอลิก-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล.jpg
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/1086/โบสถ์คาทอลิก-อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : -

เบอร์โทร : +66 3865 5420-1 +66 3866 4585

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 16.30

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
จันทบุรี
หมวดหมู่ : โบสถ์

โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ (The Catholic Church Chanthaburi) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๓๐๐ ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๕๔ บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. ๒๓๗๗ ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่าเพื่อรองรับกับจำนวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะการก่อสร้าง มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งเรียกว่า "ศิลปะแบบโกธิค"  มีหอแหลมสูงเด่นในตอนเริ่มแรกสร้างทั้งสองด้าน ต่อมาปี ค.ศ. 1940 (พ.ศ. 2483) ทางการสั่งให้รื้อออก เพราะเกรงว่าจะเป็นเป้าของระเบิดทางอากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองจันทบุรีได้ไกลประมาณ 2 กิโลเมตร

ศิลปะ   โบสถ์หลังนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ และด้านความคลาสสิก ประกอบด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรูปของนักบุญหลายองค์ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา และเหนือหน้าต่าง ทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของสักการะสถาน กระจกสีเหล่านี้มีอายุรวม 100  ปี แต่สีสันยังเด่นชัด ไม่ลอกลบเลือนแต่อย่างใด นับว่าเป็นสิ่งงดงามหาค่ามิได้

นอกจากนี้บริเวณพระแท่นได้รับการตกแต่งแบบโกธิค พื้นปูด้วยหินอ่อน บริเวณเหนือพระแท่นบูชา มีรูปกางเขนและพระรูปพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล องค์ประธานของวัดตั้งตระหง่านอย่างงดงาม รวมทั้งรูปปั้นของนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา บิดามารดาของพระนางมารีด้วย

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ (Roman Catholic Diocese of Chanthaburi ) แห่งนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปัจจุบัน มีกำหนดเวลาการเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล (Catholic Church in Thailand) ตามเวลาการถวายมิสซาในวันธรรมดา 2  ครั้ง เวลา 6.00-7.00 น. และ 18.00 – 19.45น. และในวันอาทิตย์ 3  ครั้ง เวลา 6.15 น. 8.30 น. และ 19.00 น. หรือติดต่อล่วงหน้า โทร. (039) 311-578  ให้แต่งกายสำรวมสุภาพ หากไปช่วงกลางคืนช่วงวันสำคัญจะมีการเปิดโคมไฟประดับสวยงาม

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ตรงข้ามกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจันทบุรี นอกจากชมอาคาร ชมบรรยากาศย้อนยุคแล้ว ก็ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ที่จัดแต่งร้านอย่างมีสไตล์

ถนนอัญมณี บริเวณถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง จะมีผู้ประกอบธุรกิจด้านอัญมณีมาซื้อขายพลอยและอัญมณีต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณี ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สองแห่งนี้อยู่ใกล้กัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งควรแวะไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร

การเดินทาง คือ ไปตามเส้นทางสุขุมวิท เพื่อไปวัดไผ่ล้อม ตรงไปยัง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ (เลยวัดไผ่ล้อมไปประมาณ 1 กม.) ตรงเข้าถนนจันทมิตร แล้วเลี้ยวขวา

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :