สถานที่ท่องเที่ยว
College of Music, Mahidol University
https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Attraction/6741/_DSC3891_1427358653.jpg
ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 25/25 Phutthamonthon Sai 4 Rd. Salaya

เบอร์โทร : 02-800-2525 ext.150

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 22.00

Share to :
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งผลิตนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีรสนิยมที่ดี มีความสำนึกต่อสังคม ปณิธานนี้สะท้อนอยู่ในทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัย ฯลฯ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ก่อตั้งวิทยาลัยดนตรี จนกระทั่งปัจจุบัน วิทยาลัยขยายตัว ก้าวหน้า พัฒนา ทันสมัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการเรียนการสอน จำนวนนักเรียน นักศึกษา อาคารสถานที่ พันธกิจต่อสังคม จนกระทั่งถึงระดับนานาชาติ ฯลฯ และมีแนวโน้มที่จะขยายต่อไปในอนาคต

 

ความใหญ่โตของถาวรวัตถุต่างๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพของสถานที่ หรือจิตใจของผู้อยู่อาศัย ทางวิทยาลัยจึงให้คุณค่ากับการทำนุบำรุงสติปัญญาและจิตใจของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยทุกคน ให้ก้าวหน้า พัฒนาไปสู่จุดหมายอันดีงาม จนสามารถเป็นหลักที่พึ่งพิงของสังคมดนตรีและประเทศชาติได้

 

ความก้าวหน้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นข้อพิสูจน์ถึงพัฒนาการทางคุณภาพของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อนาคตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไม่ใช่เป็นเพียงอนาคตของวิทยาลัยดนตรีแห่งเดียว แต่เป็นเสมือนอนาคตของชุมชนอุดมคติทางดนตรีแห่งโลกไร้พรมแดน

อ่านต่อ
เดินทางอย่างไร
สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด:
ชื่อ :
อีเมลแอดเดรส :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ประเทศ) :
ข้อความ :