อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา อ่านต่อ

น้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกที่สูงมาก สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นสายสีขาวไหลลงตัดกับป่าเขียวสดในฤดูฝน ชั้นน้ำตกที่เห็นคือชั้นที่ 4 ซึ่งสูงที่สุด น้ำตกมีต้นน้ำจากยอดเขาหลวง อยู่ในพื้นที่ของ อช.รามคำแหง เส้นทางน้ำตกสายรุ้งต้องเดินไปตามก้อนหินในลำธาร และสูงชันขึ้นไปเรื่อยๆ เหมาะสำหรับหนุ่มสาวที่เรี่ยวแรงยังดี แต่ต้องระวังหินลื่นและระวังน้ำป่าด้วย ฤดูฝนที่ตกหนักไม่ควรลงเล่นน้ำ เดือนที่เหมาะไปเที่ยวคือช่วง เดือน ต.ค.- พ.ย. ส่วนฤดูแล้งน้ำน้อย อ่านต่อ

ชาวไทยพวนบ้านหาดสูงยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิมยามหมดหน้านาที่ว่า “หญิงทอผ้า ชายตีเหล็ก” สิ่งที่โดดเด่นสำหรับบ้านหาดสูงคือ การทอผ้า ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ใครต่อใครที่ได้ไปเที่ยวสุโขทัยย่อมไม่พลาดการเข้าไปชมการทอผ้าซิ่นจีนจก ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลประเพณีก็จะได้พบสภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่ร่วมทำบุญทั้งหมู่บ้านอีกด้วย บ้านหาดสูงตั้งอยู่ที่ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สังคโลกเป็นพิพิธภัณฑ์ของเอกชนที่รวบรวมงานสังคโลกสำคัญๆ จากหลายแห่งมาจัดแสดงประกอบกับการบรรยายเรื่องราว ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการค้า นอกเหนือจากเครื่องสังคโลกที่ขุดค้นพบใน จ.สุโขทัย แล้ว ยังมีเครื่องสังคโลกจากจังหวัดอื่นในประเทศ เช่น เตาเวียงกาหลง จ.เชียงราย เตาเผาใน จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ และเครื่องสังคโลกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น ภายในตัวอาคารมีสามชั้น ชั้นแรกจัดแสดงชิ้นงานสังคโลกต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เครื่องประดับอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องสังคโลกที่เขียนลายในภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิตไทย เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เงินตราต่างๆ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแล้วยังมีกรรมวิธีผลิตเครื่องสังคโลกในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกไปทั่วโลก อ่านต่อ

วัดช้างล้อมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพนมเพลิง จากศิลาจารึก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 กล่าวไว้ว่า “...1207 ศกปีกุน (พ.ศ.1829) ให้ขุดเอาพระธาตุออก ทั้งหลายเห็นกระทำบูชา บำเรอแก่พระธาตุได้เดือนหกวัน จึงเอาลงฝังในกลางเมืองศรีสัชนาลัยก่อพระเจดีย์เหนือหกเข้าจึงแล้ว ตั้งเวียงผาล้อมพระธาตุสามเข้าจึงแล้ว” สันนิษฐานกันว่าเจดีย์ที่กล่าวถึงนี้คือเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อม ตัวเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสามชั้น ฐานชั้นแรกมีรูปช้างยืนทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบจำนวน 39 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีเสาโคมไฟคั่นอยู่ฐานชั้นที่ 2 เป็นลานประทักษิณ ด้านนอกมีพนักลูกกรงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ ฐานชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นฐานติดองค์เจดีย์ มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป เดิมเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านหน้าขององค์เจดีย์มีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณและองค์เจดีย์ ถัดออกมาเป็นกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแลงรอบองค์เจดีย์ประธาน มีประตูเข้าสู่ลานเจดีย์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างสองด้านทำเป็นประตูหลอก นอกกำแพงแก้วด้านหน้าเป็นฐานวิหารขนาดใหญ่ สองข้างมีซากเจดีย์และวิหารขนาดเล็ก แต่เดิมนั้นทางเดินเข้าสู่วิหารและองค์เจดีย์ประธานคงปูลาดด้วยแผ่นศิลาแลงเป็นลานกว้าง เนื่องจากในการบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2500 นั้น ได้พบแผ่นศิลาแลงอยู่ระเกะระกะทั่วไปเป็นจำนวนมากที่พื้นสนามบริเวณวิหาร อ่านต่อ

วัดสิริเขตคีรี ซึมซับความงดงามแห่งพระศาสนากลางแวดล้อมของธรรมชาติ วัดสิริเขตคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วัดสิริเขตคีรีตั้งอยู่บนเนินเขาท่ามกลางการโอบล้อมของธรรมชาติและต้นไม้ที่เขียวขจี ซึ่งนอกจากช่วยให้ความร่มรื่นกับบริเวณวัดได้อย่างมากแล้วยังช่วยขับเน้นความสวยงามของพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีขาวบริสุทธิ์อย่างวิจิตรบรรจง อ่านต่อ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เมืองโบราณที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองศรีสัชนาลัยอย่างใกล้ชิดในด้านประวัติความเป็นมา เป็นแหล่งศิลปกรรมอันงดงามอ่อนช้อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทย การวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม พุทธประติมากรรมของสุโขทัยได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย เมืองเก่าสุโขทัยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ตระการตาหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะพระพุทธรูปขนาดมหึมา

ในพื้นที่ทั้งหมด 70 ตร.กม. ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เมืองเก่า” นี้ เต็มไปด้วยร่องรอยความเจริญของอารยธรรมสมัยสุโขทัยที่เคยรุ่งเรืองเมื่อกว่า 700 ปีก่อน โดยมีเมืองเก่าแห่งนี้เป็นราชธานี ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งของเมืองไทย และมีความสำคัญระดับโลก เมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2534

โบราณสถานในอุทยานฯ แบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ภายในเขตเมืองชั้นใน และภายนอกเขตเมืองชั้นใน รวมแล้วถึง 126 แห่ง บางแห่งมีความสำคัญและมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ในขณะที่บางแห่งเป็นเพียงซากเจดีย์ มณฑป หรือสิ่งก่อสร้างเล็ก ๆ เท่านั้น ดังนั้นในการเที่ยวชม นักท่องเที่ยวจึงควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สำหรับผังเมืองของตัวเมืองเก่านั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1,400x1,810 ม. มีประตูเมืองสี่ประตู มีกำแพงดินล้อมรอบสามชั้น แต่ละชั้นมีคูน้ำกว้าง 20 ม. คั่นกลาง

แม้พื้นที่อุทยานฯ จะกว้าง แต่ที่เที่ยวแต่ละแห่งก็อยู่ไม่ห่างไกลเกินไปนัก อีกทั้งยังมีแผนที่ภายในอุทยานฯ ตั้งแสดงไว้เป็นจุด เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

นับเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม เนื่องจากเป็นส่วนที่จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับอุทยานฯ แห่งนี้ รวมทั้งเรื่องราวความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทัยที่กินอาณาเขตครอบคลุมภาคกลางตอนบนหลายจังหวัด โดยจัดแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอันงดงาม เครื่องสังคโลก เทวรูป ฯลฯ อันเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของสุโขทัยได้เป็นอย่างดี โบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้จากการเก็บรวบรวมขุดค้นในเมืองสุโขทัย บางส่วนได้จากบริเวณเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพิจิตร อีกส่วนหนึ่งเป็นของที่พระราชประสิทธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานี และชาวสุโขทัยร่วมกันมอบให้

ภายในเขตเมืองชั้นใน

ในอดีตคำว่าเมืองชั้นใน หมายถึงเขตเมืองอันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ เช่น พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ วัดในเขตพระราชฐาน เป็นต้น ถือเป็นใจกลางเมืองเก่าสุโขทัย ชื่อเมืองชั้นในได้นำมาใช้เรียกเขตแดนที่เที่ยวในปัจจุบันด้วย

นอกเขตเมืองชั้นในด้านเหนือ

ทางตอนเหนือของเมืองชั้นใน มีที่เที่ยวน่าสนใจหลายแห่งกระจายตัวกันไป ไม่เกาะกลุ่มเช่นในเขตเมืองชั้นใน แต่ก็เดินทางสะดวก มีผังที่ตั้งจัดแสดงตามจุดต่างๆ ของเส้นทาง ที่เที่ยวบางแห่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักชมศิลปะตามโบราณสถาน เช่น พระอจนะ วัดศรีชุม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ขนาดใหญ่คับวิหาร

นอกเขตเมืองชั้นในด้านใต้

ที่เที่ยวเส้นทางนี้น่าสนใจมีสองแห่ง คือ วัดเชตุพนและวัดเจดีย์สี่ห้อง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกัน ทั้งสองวัดทมีศิลปกรรมเช่นงานปูนปั้นที่ควรชม

นอกเขตเมืองชั้นในด้านตะวันตก

มีที่เที่ยวที่น่าสนใจ คือ วัดสะพานหิน

นอกเขตเมืองชั้นในด้านตะวันออก

ถ้ามาจาก อ.เมือง จะถึงที่เที่ยวกลุ่มนี้ก่อนที่เที่ยวเขตเมืองชั้นใน และเมื่อเทียบกับที่เที่ยวกลุ่มอื่นแล้วไม่น่าสนใจมากนัก

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.

ค่าเข้าอุทยานฯ ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่แต่ละแห่งภายใน ควรซื้อตั๋วรวม ราคาชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ซุ้มขายตั๋วทุกแห่งภายในอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220 โทร. 0-5569-7627, 0-5569-7310