เกาะยอ

น้ำตกโตนงาช้างเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและสัตว์ป่า ด้วยชื่อเสียงความงามของน้ำตกโตนงาช้างและการเดินทางที่สะดวก ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามแบบไม่เคยขาดช่วง อ่านต่อ

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของคนเมืองหาดใหญ่ “สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่” ซึ่งเป็นสวนป่าผสมกบสวนสัตว์ขนาดย่อม เป็นส่วนหนึ่งของเขาคอหงส์ ริมถนนกาญจนวณิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่กว่า 914 ไร่ ครอบคลุมผืนป่าและที่ราบเชิงเขาคอหงส์ ภายในสวนเต็มไปด้วยความร่มรื่นของพืชพรรณธรรมชาติ ทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับ และไม้ดอกสีสันสวยงาม บางชนิดก็ส่งกลิ่นหอมให้รู้สึกผ่อนคลาย อ่านต่อ

เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เกาะยอมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา เพียงแค่ข้ามสะพานติณสูลานนท์มาก็ถึง เกาะยอตั้งอยู่ที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่เกาะยอ มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และเกาะยอ รวมทั้งการแสดงศิลปวัตถุต่างๆ แวะสักการะสมเด็จเกาะยอ เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต ทั้งนี้แวะถ่ายรูปกับวิวสะพานติณสูลานนท์ เพราะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แวะชิมขนุนจำปาดะ ผลไม้ประจำเกาะ มีรสชาติหวานอร่อย และซื้อผ้าทอเกาะยอ ผ้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของสงขลา อ่านต่อ

ย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองที่มีเสน่ห์ด้วยตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้ และสักการะเจ้าพ่อกวนอู ย่านถนนนางงาม หรือถนนเก้าห้อง รวมทั้งถนนนครนอกและถนนนครใน ชมโรงสีเก่า “หับ โห้ หิ้น” ที่มีห้องแถวไม้แบบจีนผสมฝรั่งแบบชิโนโปรตุกีส ส่วนโรงแรมนางงามเป็นโรงแรมไม้เก่าแก่ประดับลายฉลุไม้วิจิตรบรรจง เมื่อเดินทางควรพกกระเป๋า หรือถุงผ้าติดตัวไว้ใส่สิ่งของต่างๆ และเพื่อตอนจับจ่ายใช้สอย อ่านต่อ

ที่แหลมสมิหลาจะพบกับหาดทรายละเอียดสีขาวนวลสะอาด และบรรยากาศสุดร่มรื่นไปด้วยทิวต้นสนทะเลที่สวยงามร่มเย็น ชวนให้เดินถอดรองเท้าลงไปสัมผัสกับทรายละเอียดนวล แถมยังเป็นการบำบัดด้วยการนวดที่ผ่อนคลายได้ดีนัก แหลมสมิหลาตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลา อ่านต่อ

เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เกาะยอมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา เพียงแค่ข้ามสะพานติณสูลานนท์มาก็ถึง เกาะยอตั้งอยู่ที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่เกาะยอ มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และเกาะยอ รวมทั้งการแสดงศิลปวัตถุต่างๆ แวะสักการะสมเด็จเกาะยอ เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต ทั้งนี้แวะถ่ายรูปกับวิวสะพานติณสูลานนท์ เพราะเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แวะชิมขนุนจำปาดะ ผลไม้ประจำเกาะ มีรสชาติหวานอร่อย และซื้อผ้าทอเกาะยอ ผ้าพื้นเมืองขึ้นชื่อของสงขลา