เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เยือนเกาะเกร็ดกลางน้ำเจ้าพระยา ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชาวมอญเก่าแก่ที่ตั้งรกรากกันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ชมการปั้นหม้อ และเครื่องปั้นดินเผาที่งามอย่างมีเอลักษณ์ของเกาะเกร็ด อ่านต่อ

เดินเล่นเย็นใจในชุมชนชาวมอญที่เกาะเกร็ด

เยือนเกาะเกร็ดกลางน้ำเจ้าพระยา ศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนชาวมอญเก่าแก่ที่ตั้งรกรากกันมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ชมการปั้นหม้อ และเครื่องปั้นดินเผาที่งามอย่างมีเอลักษณ์ของเกาะเกร็ด เกาะเกร็ดเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวไทยมอญและยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได้รับสืบทอดมาอย่างเหนียวแน่นในปัจจุบัน

เกาะเกร็ดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำคัญที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวไทยชาวมอญ ซึ่งสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่ย้ายมาตั้งรกรากนับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได้รับสืบทอดมาอย่างเหนียวแน่นในปัจจุบัน

เกาะเกร็ดมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างที่น่าชมนับตั้งแต่วัดวาอารามที่งดงาม เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดสำคัญของชุมชนบนเกาะเกร็ด มีพระเจดีย์ทรงมอญที่จำลองมาจากเมืองหงสาวดีซึ่งชาวมอญให้ความนับถืออย่างสูง หากเดินลัดเลาะไปบนเกาะเกร็ดนั้นจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมอญที่มีเอกลักษณ์ เช่น การทำเครื่องปั้นดินเผาที่ละเอียดปราณีตงดงาม ซึ่งผู้ที่สนใจอาจไปแวะดูได้ที่กวานอาม่าน ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ ที่จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผามอญลายโบราณ และข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเปิดให้ชมทุกวัน โดยตามสองข้างทางคุณอาจได้เห็นการปั้นและการแกะลายเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านหลายครัวเรือนยังคงทำเป็นอาชีพสืบมา เรื่องอาหารการกินบนเกาะเกร็ด ก็มีมากมาย โดยเฉพาะอาหารมอญต่างๆ ที่มีจำหน่ายให้ลิ้มรสกันจนอิ่มก่อนกลับบ้าน

อร่อยประจำถิ่น

มาเยือนแหล่งวัฒนธรรมชาวไทยมอญทั้งที ควรลิ้มลองอาหารมอญที่มีขายอยู่บนเกาะเกร็ด อย่างทอดมันหน่อกะลา ซึ่งมีส่วนผสมของหน่อกะลาอันเป็นพืชสมุนไพรตระกูลชิง อันเป็นผักพื้นเมืองบนเกาะเกร็ด ที่หลายร้านทำขายให้เลือกชิม

รู้ก่อนเดินทาง

การเดินทางมายังเกาะเกร็ดทางเรือนั้น สามารถลงเรือข้ามฟากได้สองท่า คือท่าเรือวัดสนามเหนือ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าน้ำปากเกร็ดนัก หรือว่าใช้ท่าเรือวัดกลางเกร็ด โดยมีบริการตลอดวัน ระหว่าง 05.00-21.30 น.