headline
บึงกาฬ
เกี่ยวกับ บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว (Bueng Kan Attraction) หลายรูปแบบ มีน้ำตก ภูเขา มีพื้นที่ติดต่อกับแม่น้ำโขง และแขวงบริคำไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บึงกาฬเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นให้เป็นจังหวัดได้ไม่นาน นับเป็นจังหวัดใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

 

จังหวัดบึงกาฬ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า

 

สถานที่ท่องเที่ยว (Bueng Kan Travel Guide)

  • ภูลังกา บนภูลังกา เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุภูลังกา
  • ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ซึ่งเป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย มีพุทธวิหาร และสามารถเดินชมทัศนียภาพสวยงามรอบๆ ภูทอก
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีจุดชมวิวสวยๆ และน้ำตกอีกหลายแห่ง อย่างเช่น น้ำตกเจ็ดสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดบึงกาฬ น้ำตกถ้ำพระ น้ำตกถ้ำฝุ่น
  • บึงโขงหลง และ หาดคำสมบูรณ์ บึงโขงหลงคือทะเลสาบขนาดใหญ่ ในช่วงหน้าหนาวน้ำลด จะมีหาดทรายที่เรียกกันว่าหาดคำสมบูรณ์ ซึ่งให้บรรยากาศคล้ายริมทะเล จึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบึงกาฬ
  • แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ำโขง เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขง ใกล้ๆ มีวัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งมีโบสถ์หินอ่อนสวยงาม และเป็นที่ประดิษฐาน”พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” ซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองลักษณะคล้ายกับพระพุทธชินราช
  • หนองกุดทิง  เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสัตว์น้ำกว่า  ๒๕๐  สายพันธุ์  ปลาที่เป็นเอกลักษณ์ไม่มีที่ใดในโลก  ๒๐  สายพันธ์ พืชน้ำกว่า ๒๐๐ ชนิด นกพันธุ์ต่าง ๆ กว่า  ๔๐  ชนิด  และเป็นที่ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่กว่า ๒,๐๐๐  ครัวเรือน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าวจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (พื้นที่แรมซาร์) สำคัญของโลก
  • ตลาดลาว  เป็นตลาดนัดของอำเภอเมืองบึงกาฬ มีเฉพาะวันอังคารและวันศุกร์ ที่เรียกว่าตลาดลาวเนื่องจากมีแม่ค้าจากฝั่งลาวนำของมาขายเป็นจำนวนมากทั้งพืชผัก อาหารแห้ง และอาหารสด
  • วัดสว่างอารมณ์  (วัดถ้ำศรีธน) ตั้งอยู่บริเวณลานหินเนินเขา ร่มรื่นด้วยต้นไม้และลำธารเล็กๆ ไหลผ่าน บริเวณใต้โขดหินใหญ่ ภายในวัดประดิษฐานพระนอน ส่วนบนโขดหินมีอุโบสถทรงระฆังคว่ำ หากขึ้นไปถึงด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลจนถึงฝั่งลาว

 

อาหารและเครื่องดื่ม

จังหวัดบึงกาฬมีอาหารชวนชิมหลากหลายเมนู ทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน และเนื่องจากอยู่ติดแม่น้ำโขง เมนูที่แนะนำจึงเป็นเมนูปลาแม่น้ำต่างๆ ทั้งทอด นึ่ง แกง ผัด ต้มยำ ฯลฯ

 

ช้อปปิ้ง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

กลุ่มผ้าทอพื้นเมืองบ้านสะง้อ ๑๐๙  หมู่ ๒ บ้านสะง้อ ตำบลหอคำ โทร. ๐๘ ๔๒๔๒ ๒๕๒๔, ๐๘ ๙๕๗๕ ๓๖๔๙  ( จำหน่ายผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ )

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอคำ     ติดต่อคุณประเนียร ทีหอคำ   โทร.๐๘๕๐๐๗๔๖๐   (  จำหน่ายลูกหยียักษ์แม่ประเนียร)

(หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า OTOP สามารถติดต่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ)

 

ข้อมูลที่พัก

จังหวัดบึงกาฬมีโรงแรม (bueng kan hotels) และรีสอร์ตหลายแห่ง โดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงจะมีรีสอร์ตมากเป็นพิเศษ 

การเดินทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปจังหวัดหนองคาย และต่อรถจากหนองคายเข้าบึงกาฬ  สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร ๒ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖   หรือ www.transport.co.th

ปัจจุบัน บริษัทขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว โดยไปที่ www.busticket.in.th หรือ www.thaiticketmajor.com  นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่  www.thairoute.com

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวันจากนั้นเดินทางโดยรถประจำทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๒๖๑  หรือ www.railway.co.th

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องไปลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดบึงกาฬ  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ หนองคาย โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๑๕๓๐ หรือ www.thaiairways.com

แนะนำ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 8,064 ไร่

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

วัดอาฮงศิลาวาส

วัดอาฮงศิลาวาส
คีย์เวิร์ด