headline
ปทุมธานี
เกี่ยวกับ ปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

การเดินทาง
-
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน ขบวนรถไฟสายเหนือที่ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกขบวน วิ่งผ่านจังหวัดปทุมธานี โดยลงที่สถานีรังสิต แล้วต่อรถเข้าสู่อำเภอเมืองปทุมธานี
-
แนะนำ

วัดชินวราราม

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ของตัวเมือง ตามทางไปสะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) ก่อนถึงสะพาน 1 กิโลเมตร

วัดชินวราราม

วัดเจดีย์ทอง

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย การเดินทางใช้เส้นทางสายปทุมธานี-สามโคก ประมาณ 8 กิโลเมตร

วัดเจดีย์ทอง