headline
สุพรรณบุรี
เกี่ยวกับ สุพรรณบุรี

ตั้งอยู่ในภาคกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน ลักษณะภูมิเทศมีภูเขาบ้างในท้องที่เดิมบางนางบวช ส่วนมากเป็นป่าและภูเขาในเขตอำเภอด่านช้าง

การเดินทาง

รถประจำทาง สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ รายละเอียดติดต่อโทร 435-1200

ออกจากสถานีบางกอกน้อย (ธนบุรี) วันละ 1 เที่ยว

-
แนะนำ

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

ตั้งอยู่ถนนนางพิม เป็นสวนสาธารณะมีเนื้อที่ 17 ไร่ ในสวนมีสถานที่ต่างๆให้แวะชมไม่ว่าจะเป็นหอคอยบรรหาร-แจ่มใส

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

ตลาดสามชุก

ตลาดสามชุก

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

มีอุโมงค์ความยาวประมาณ 8.5 เมตร ผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลาได้บรรยากาศเหมือนอยู่ใกล้สัตว์น้ำ ซึ่งถือว่าเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ