headline
แพร่
เกี่ยวกับ แพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

การเดินทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัทเอกชนมีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-แพร่ และกรุงเทพฯ-แพร่-สอง ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

จังหวัดแพร่มีทางรถไฟตัดผ่านที่อำเภอเด่นชัย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการเดินรถระหว่างอำเภอเด่นชัยและจังหวัดต่างๆ ทั้งเที่ยวขึ้นและเที่ยวล่องทุกวัน

สายการบินนกแอร์ เปิดบริการ กรุงเทพฯ-จังหวัดแพร่ วันละ 1เที่ยว  คือ ออกจากสนามบินดอนเมือง  เวลา 10.30 น. และจากจังหวัดแพร่-กรุงเทพฯ วันละ 1 เที่ยว คือ เวลา 12.15 น.  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1318 หรือที่เว็บไซต์ http://www.nokair.com 

แนะนำ

บ้านวงศ์บุรี

ตั้งอยู่ที่ถนนคำลือ เป็นบ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง เป็นบ้านแบบยุโรปประยุกต์ หลังคาสูง ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ฐานก่ออิฐถือปูน สูงจากพื้น 1 เมตร

บ้านวงศ์บุรี

วัดพระธาตุช่อแฮ

เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่มาแต่โบราณ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล มีงานนมัสการพระธาตุในราวเดือน 4 ของทุกปี

วัดพระธาตุช่อแฮ