abt HeroBanner
เกี่ยวกับประเทศไทย
เวลาทำการ

สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐบาลรวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ใช้เวลาตามระบบราชการ ส่วนมากจะเปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. เหมือนกันทั่วประเทศ แต่ปกติแล้ว ตามเมืองท่องเที่ยว (Thailand Travel) สำคัญ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ตนั้น ธุรกิจและการบริการด้านท่องเที่ยวมักจะเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในชั่วโมงที่ยาวนานกว่าจังหวัดอื่นๆ

เวลาเปิดปิดจะแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะเปิดทำการประมาณ 8.30 น.-17.30 น. บางบริษัททำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เช่นเดียวกับราชการ แต่บางบริษัทก็เปิดทำการในวันเสาร์ด้วย

เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-15.30 น. ยกเว้นบางธนาคาร บางสาขา ที่ขยายเวลาเปิดทำการนานขึ้น ส่วนธนาคารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า จะเปิดทำการทุกวัน ระหว่างเวลา 10.30 น.-19.30 น.

มักจะเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00-16.00 น. บางแห่งอาจปิดทำการ 1 วันต่อสัปดาห์ หรือปิดในวันหยุดราชการทั้งนี้นักท่องเที่ยว ควรตรวจสอบวันเปิด-ปิดและเวลาทำการของสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปก่อนออกเดินทางอีกครั้งเพื่อความแน่นอน

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00–22.00 น. ส่วนตลาดนัด เช่น จตุจักร มีวันและเวลาเปิดบริการขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

เปิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น โดยเริ่มเปิดให้เข้าใช้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. และให้บริการไปจนถึงเวลาประมาณ 01.00 น. แต่บาร์บางแห่งที่เป็นลักษณะกึ่งร้านอาหาร ก็อาจเปิดให้บริการตั้งแต่ 10 โมงเช้าไปจนกระทั่งถึง 02.00 น.

ร้านอาหารในประเทศไทยมีเวลาเปิดและปิดหลากหลายมาก โดยรวมแล้วจะมีร้านอาหารเปิดบริการสลับสับเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประเภทของร้านอาหารและสถานที่ตั้งของร้าน เช่น ร้านอาหารพื้นเมืองอาจเปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00 น. จนเย็น บางร้าน เช่น ที่เยาวราช อาจเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเย็น ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. ไปจนถึงประมาณ 01.00 น. ส่วนร้านอาหารบางแห่งในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ที่ถนนข้าวสาร อาจเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงก็ได้

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยอาจขยายเวลาให้บริการเป็นพิเศษในวันเทศกาลต่างๆ เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น