headline
เทศกาลและประเพณี
การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559

    1 of 2

  • ก่อนหน้า
  • ถัดไป

ขี่จักรยาน, งานแฟร์ และเทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานตาก

ที่อยู่

TAT Call Center 1672

เบอร์โทร

+66 5551 4341 -3

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org

รายละเอียด

วันที่ 26 - 28 ส.ค. 2559


ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตากกิจกรรมหลัก ได้แก่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559

- จักรยานรณรงค์ (ออกกำลังกายวันนี้สุขภาพดีเพื่อพ่อ) จุดปล่อยตัว : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก เส้นทางรอบตัวเมืองตาก ปล่อยตัวเวลา 15.00 น.

 วันที่ 27 สิงหาคม 2559

- จักรยานเสือภูเขาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 60 กิโลเมตร เส้นทางจังหวัดตากสู่เขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

- จักรยานเสือภูเขาประเภทครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร (ปั่นจักรยาน 3 รอบ รอบละ 6 กิโลเมตร) สถานที่แข่งขัน : สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 13.00 น.)

- จักรยานเสือท่องเที่ยว เสือคู่รัก เสือหมู่ (ทีม ๆ ละ 2 คน และ 3 คน ) ระยะทาง 12 กิโลเมตร สถานที่แข่งขัน : เส้นทางถนนลาดยางภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล ขึ้นสันเขื่อน กิจกรรมหา RC ตามเส้นทางและเล่นเกมส์ ตามจุดที่กำหนด (ปล่อยตัวเวลา 14.00 น.)


วันที่ 28 สิงหาคม 2559

- จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ระยะทาง 36 กิโลเมตร (ปั่น 3 รอบ รอบละ 12 กิโลเมตร) สถานที่แข่งขัน : สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล 

(ปล่อยตัวเวลา 08.00 น.)  

- จักรยานเสือภูเขาสมัครเล่น (เสือภูเขาผู้ชายและเสือภูเขาผู้หญิง) ระยะทาง 20 กิโลเมตร (ปั่น 2 รอบ รอบละ 10 กิโลเมตร) สถานที่สนามแข่งขันภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล (ปล่อยตัวเวลา 08.00 น.)

 

กิจกรรมเสริม

- ปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศรอบเขื่อนภูมิพล

- เลือกจับจ่ายซื้อหาและซ่อมแซมจักรยานเสือภูเขาจากร้านผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มากมายในราคาสุดพิเศษ 

- จำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นนำ จากตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดตาก 

- จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและดนตรีโฟล์คซอง จากเยาวชนเขื่อนภูมิพล ในช่วงเย็น

 

ค่าสมัคร

- ประเภทแข่งขันเสือภูเขานานาชาติ 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

- ประเภทเสือภูเขาทางไกล 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก

- ประเภทครอบครัว 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก จำนวน 2 ชุด

- ประเภทเสือภูเขาท่องเที่ยว ไม่เสียค่าสมัครและไม่ได้เสื้อและเหรียญที่ระลึก

 


 


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: