headline
เทศกาลและประเพณี
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานสุรินทร์

ที่อยู่

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4466 6577

เบอร์โทร

+66 4451 4447

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org

รายละเอียด

วันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2560


ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์พิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจัดพิธีบวงสรวงพนมรุ้ง การจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะ จาก 6 อำเภอ เพื่อถวายเป็นเทวาสักการะแด่เทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาลได้แก่หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา และจัดตลาดอารยธรรมวนัมรุง และการแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ชมและเลือกซื้อตลอดทั้ง 3 วัน

 

(ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: