headline
เทศกาลและประเพณี
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานตาก

ที่อยู่

เทศบาลเมืองตาก โทรศัพท์ 0 5551 8888

เบอร์โทร

0 5551 4341 -3

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org

รายละเอียด

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 2561


ณ ริมสายธาร ลานกระทงสาย  เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดตาก  ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีป และถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่กระทงสายของชุมชนต่างๆ  การประกวดกระทงนำ กระทงตาม และกระทงปิดท้าย การออกร้านสินค้า OTOP การแสดงดนตรีของนักเรียน


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: