headline
เทศกาลและประเพณี
งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่

สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5325 9001, 0 5325 2557

เบอร์โทร

+66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org / http://th

รายละเอียด

วันที่ 1 - 5 พ.ย. 2560


ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรม“งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในงานมีกิจกรรม ได้แก่

- ประเพณีการเทศน์มหาชาติ ต๋ามผางประทีปบูชาพระเจดีย์ ในวัดสำคัญต่างๆ  

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ

- กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดถวายเป็นพุทธบูชา  การสาธิตทำกระทงใบตอง  การทำโคม การหยอดผางปะติ๊ด และการทำสะเปา ในวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2560  ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

- การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

- การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลำน้ำปิง

- การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ

- การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

- การปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0-5324-8604-5

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: