headline
เทศกาลและประเพณี
งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

งานแฟร์ และเทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานสุโขทัย

ที่อยู่

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย โทร 0 5561 1619

เบอร์โทร

+66 5561 6228-9

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org

รายละเอียด

วันที่ 1 - 5 พ.ย. 2560


ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 


กำหนดการ

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๑๙.๓๐ น.      - การทดสอบระบบการแสดงประกอบแสงเสียง (รอบสื่อมวลชน) ณ วัดมหาธาตุ

 

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.     - พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงินตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุธมนต์

เวลา ๐๗.๓๐ น.       - หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกฝ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกองค์กร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ  บริเวณพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา ๐๘.๐๐ น.       - พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                - ประธานในพิธีถวายพนมหมาก พนมดอกไม้ เพื่อถวายสักการะ

                                               - ประธานในพิธีถวายพวงมาลัยคล้องพระแสง

                                               - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                               - ประธานในพิธีจุดเทียนชัยที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง

                                               - พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและบุรพกษัตริย์

                                               - เจ้าหน้าที่จุดธูป มอบให้พราหมณ์ประกอบพิธี และมอบให้ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นำไปปักบนเครื่องบวงสรวง

                                               - เสร็จพิธีพราหมณ์

                                               - รำบวงสรวง

                                               - สวดสรภัญญะ

                                               - เสร็จพิธีบวงสรวง

                               - พิธีสงฆ์ (ดำเนินการต่อเนื่องจากพิธีบวงสรวง)

                                               - พระสงฆ์ ๑๐ รูป พร้อม ณ บริเวณพิธีข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์

                                               - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                               - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                               - พิธีกรอาราธนาศีล

                                               - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                               - พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์

                                              - ประธานในพิธีและคณะ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                                              - พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา ๐๙.๐๐ น.         - การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                               - การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.         - ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.         - พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม

                                              - ประธานในพิธีประจำ ณ แท่นพิธี

                                              - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน

                                              - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

                                              - ประธานประกอบพิธีเปิด, พนักงานจุดพลุ, ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                               - ขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก - โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน ๑๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

                               - การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง

เวลา ๑๗.๐๐ น.        - การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.        - กิจกรรมข้าวขวัญเล่นไป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

                               - การแสดงพื้นบ้านของของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๘.๐๐ น.        - การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                               - การประกวดกระทงใหญ่ ณ บริเวณตระพังตาล

เวลา ๑๙.๐๐ น.        - การประกวดนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.        - การแสดงประกอบแสง –เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.        - การแสดงโขน ณ วัดชนะสงคราม

เวลา ๒๒.๓๐ น.        - การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน  ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.        - การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.       - พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                               - การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.        - ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.        - การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลังโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.        - การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.        - กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

                               - การแสดงพื้นบ้านของของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.        - พิธีรับไฟพระฤกษ์ และพระประทีป ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

เวลา ๑๙.๐๐ น.        - การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.        - การแสดงประกอบแสง – เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.        - การแสดงโขน ณ บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๒.๓๐ น.        - การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.        - การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน  ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.        - พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                - การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๐๘.๐๐ น.          - กิจกรรมขบวนอันเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป แห่รอบเมืองสุโขทัย

เวลา ๑๔.๐๐ น.         - ตั้งขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ และพระประทีป แห่จากเทศบาลตำบลเมืองเก่าไปยังตระพังตาล

เวลา ๑๔.๓๐ น.         - ขบวนอันเชิญไฟฤกษ์ และพระประทีป ณ แท่นประดิษฐานพระประทีปบริเวณตระพังตาล

                                - ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม ๙ อำเภอ ขบวนแห่นางนพมาศ

เวลา ๑๖.๐๐ น.          - การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลังโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.         - การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.         - กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.         - การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.         - การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๑)

เวลา ๒๐.๓๐ น.         - การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๑.๐๐ น.         - พิธีเผาเทียน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยเชิญประธานจุดตะคันใหญ่

เวลา ๒๑.๓๐ น.         - การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๒)

เวลา ๒๑.๓๐ น.         - พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม ๙ อำเภอ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                - พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๒๒.๓๐ น.         - การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.          - พิธีอันเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) โดยประธานในพิธี

                                 - การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

        (เสร็จพิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ให้อัญเชิญพระประทีปมาประดิษฐานไว้บนแท่นประดิษฐานที่เตรียมไว้เพื่อความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ)

 

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.         - พิธีรับรุ่งอรุนแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                 - การแสดงนิทรรศนาการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.           - ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.           - การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดประสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง โดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.          - การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.          - กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณวัดพระธาตุ

                                 - การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.           - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.           - การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๑)

เวลา ๒๐.๓๐ น.           - การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๑.๓๐ น.           - การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ (รอบที่ ๒)

เวลา ๒๒.๓๐ น.           - การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.           - การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

 

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (วันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)

เวลา ๐๕.๔๕ น.          - พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

                                   - การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๓.๐๐ น.             - ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๖.๐๐ น.             - การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดประสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง โดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย

เวลา ๑๗.๐๐ น.            - การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

เวลา ๑๗.๓๐ น.            - กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ                

                                   - การแสดงพื้นบ้านของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ณ เวทีครึ่งวงกลม หน้าวัดมหาธาตุ

เวลา ๑๙.๐๐ น.             - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                   - พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

                                   - พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง ณ เวทีโรงละครกลางแจ้ง

เวลา ๑๙.๓๐ น.            - การแสดงประกอบแสง-เสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ

เวลา ๒๐.๓๐ น.            - การแสดงโขน ณ บริเวณหลังวัดชนะสงคราม

เวลา ๒๒.๓๐ น.           - การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทงของผู้ร่วมชมงาน ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตะกวน)

เวลา ๒๓.๐๐ น.           - การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)


 

หมายเหตุ:         

กิจกรรม Highlight 

การแสดงแสงเสียง Light & Sound ชุดใหญ่ เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย”

ในวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งจัดทั้งหมด ๖ รอบการแสดง ดังนี้

Light and Sound Performance “The Glorious of Sukhothai Kingdom”

- วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.        

- วันพฤหัสบดีที่   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.  

- วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น. / ๒๑.๓๐ น.                             

- วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๓๐ น.  / ๒๑.๓๐ น.                            

- วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๐๐ น.          

บัตรเข้าชมการแสดงฯ ราคา ๓๐๐ , ๖๐๐ และ ๙๐๐ บาท    

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่   www.thaiticketmajor.com

Contact Link:http://www.thaiticketmajor.com/performance/loy-ka-tong-festival-sukhothai-2017-th.html

 

กิจกรรมขันโตก: กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ สำรับ สำราญ อาหารสุโขทัย  Khao Kwan Wan Len Fire Sukhothai Gala Dinner  วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น.                 

๑ โตก สำหรับ ๑ ท่าน  ในราคา ๕๐๐.- บาท                     

ติดต่อซื้อบัตรได้ทาง : http://www.thaiticketmajor.com/performance/loy-ka-tong-festival-sukhothai-2017-th.html

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์.0 5561 6228 – 9 โทรสาร 0 5561 6366  

E-mail : tatsukho@tat.or.th  

Facebook :https://www.facebook.com/tatsukhothaifanpage 

****** กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: