headline
เทศกาลและประเพณี
ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี

ที่อยู่

TAT Contact Center 1672

เบอร์โทร

0 4524 3770 , 0 4525 0714

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org / http://th

รายละเอียด

วันที่ 11 - 13 พ.ค. 2561


ณ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และสวนสาธารณะพญาแถน  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ขบวนแห่บั้งไฟ  ประกวดบั้งไฟ  แข่งขันจุดบั้งไฟ


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: