headline
เทศกาลและประเพณี
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนอำเภอด่านซ้าย
ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานเลย

ที่อยู่

อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266

เบอร์โทร

0 4281 2812 , 0 4281 1405

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org / http://th

รายละเอียด

วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2561


ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน – การประกวดผีตาโขนน้อย การแสดงของชุมชนต่างๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ การออกร้านของส่วนราชการ  เอกชน การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOPการแข่งขันจุดบั้งไฟ ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: