headline
เทศกาลและประเพณี
ประเพณีปอยส่างลอง

งานแฟร์ และเทศกาล

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2016

เบอร์โทร

0 5361 2982-3

เว็บไซต์

http://www.tourismthailand.org / http://th

รายละเอียด

วันที่ 25 มี.ค. - 10 เม.ย. 2561


ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าการบวชพระโดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองรายละเอียด ดังนี้ วันแรกเรียกว่า “วันรับส่างลอง”โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า "ส่างลอง" ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือวันที่สองเรียกว่า “วันแห่ครัวหลู่” มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด วันที่สาม เรียกว่า “วันข่ามส่าง” เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียด: